Serveis a Particulars

Dret Civil

  • Família: Mediació familiar, Divorcis contenciosos, Mutu acord, Separacions de parelles de fet, Modificacions de mesures, Liquidacions del règim matrimonial, Impagament de pensions.
  • Successions: Tramitació d'acceptació d'herències amb tots els tràmits administratius, Testaments, Reclamacions de legitimes.
  • Contractes, Obligacions i Reclamacions de Quantitat.

Accidents de trànsit

Presentació de denúncies, Obtenció d'atestats, Assistències visites Mèdics Forenses, Negociació amb les Companyies d'Assegurances, Negociació amb el Consorci de Compensació d'Assegurances, Indemnització màxima, Valoració econòmica de lesions, Celebració de Judicis.

Dret Laboral

Mediació, Contractació, Acomiadaments, Indemnitzacions, Incapacitats, Expedients de Regulació d'Ocupació, Assetjament laboral / Mobbing, Seguretat Social, Sancions.

Dret Penal

Interposició de querelles i denúncies, Assistència i representació en tot tipus de delictes i faltes, Alcoholèmies, Multes de velocitat i tot tipus de delictes de seguretat contra el tràfic, Accidents.

Dret Administratiu

Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques, Recursos contra les actuacions de les Administracions públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments…), Llicències, Impostos, Tributs, Taxes.

Dret Processal i Resolució de Conflictes

Representació i defensa en assumptes no contenciosos i contenciosos davant els tribunals civils, Penals, Laborables, Contenciosos-administratius i europeus.

Estrangeria

Sol·licituds de treball i residència, Renovacions, Reagrupament familiar, Obtenció de nacionalitat, Tot tipus de recursos.

Dret Fiscal

Declaracions de tot tipus d'impostos.

Multes

Copyright © 2019 Bufete García Matute. Tots els drets reservats. Nota legal. Site map.